Posts tagged: Pasregler

Hvordan er reglerne med hensyn til gyldigheden af pas ?.

By , January 18, 2010 07:05

 

Det er i henhold til de bulgarske regler tilstrækkeligt, hvis en dansk statsborgers pas er gyldigt under hele det planlagte ophold i Bulgarien.

Ambassaden anbefaler dog, at passet er gyldigt i mindst 3 måneder længere end varigheden af det planlagte ophold i Bulgarien. Herved undgås problemer, hvis afrejsen fra Bulgarien skulle blive forsinket af den ene eller anden grund.

Det bemærkes, at rejsende med beskadiget pas (manglende sider, gennemhulning af sider eller omslag, tegninger eller kruseduller i passet, etc.) konsekvent nægtes indrejse i Bulgarien af bulgarsk grænsepoliti og returneres med førstkommende fly til Danmark.

Panorama Theme by Themocracy